ผู้เรียนของศูนย์การเรียน ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนกีฬา

     เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 : เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ รักอักษร ผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้เข้าลงนามในสัญญารับทุนการศึกษาประเภทนักกีฬาจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ ฯ 

     ในโอกาสนี้ ดร.ศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษา พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แสดงความยินดีกับผู้เรียนของศูนย์การเรียนด้วย