ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

     เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา  นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับเชิญเป็นเกียรติให้เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างศูนย์สื่อสร้างสรรค์ตะวันออกดีจัง กับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีวัตถุประสงค์ในการลงนามเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายการทำงานด้านการพัฒนาสื่อในมิติสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน สำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสร้างสรรค์ตะวันออกดีจัง เป็นประธานในพิธีลงนาม 

     โอกาสนี้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ให้สัมภาษณ์แนวคิด “เยาวชนยุค New Normal” อีกด้วย