ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อกับศูนย์การเรียน

     เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้เพิ่งช่องทางการติดต่อกับศูนย์การเรียนทางหมายเลขโทรศัพท์อีก 1 หมายเลข ได้แก่ 098 261 2487 และช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ 

     ผู้เรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป สามารถติดต่อกับศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ได้ในวันและเวลาราชการ               ตั้งแต่ 08:30 – 16:30 นาฬิกา 

หรือสามารถติดตามรายละเอียดต่าง ๆ หรือดาวน์โหลดคำร้อง / ใบสมัครเรียน และเอกสารต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การเรียน ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ www.stjbc.ac.th หรือ Scan QR Code ด้านข้างนี้