เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Corona หรือ Covid-19 ที่รุนแรงในประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ให้ปิดทำการสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว เพื่อลดอัตราความเสี่ยงการแพร่เชื้อของไวรัส รวมถึงเพื่อสนองนโยบายมาตรการของภาครัฐ ศูนย์การเรียน ฯ จึงมุ่งเน้นให้ใช้ช่องทางออนไลน์ ในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ระหว่างผู้เรียนกับศูนย์การเรียน   

     ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เรียนของศูนย์การเรียน ที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอสอบ และ/หรือ ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา สามารถ Download เอกสารคำร้องขอสอบ-ขอจบ พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้ไปยังศูนย์การเรียน ผ่านไปรษณีย์ EMS ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ 

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก  เลขที่ 871/3 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.  รหัสไปรษณีย์ 10150  (เขียนมุมซองจดหมายว่าคำร้องขอสอบ-ขอจบ)

 

คำร้องขอสอบ

คำร้องขอจบการศึกษา

หมายเหตุ : โปรดส่งเอกสารและรูปถ่าย พร้อมทั้งกรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน

หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ครูที่ปรึกษา หรือหมายเลข 02 000 2688

 

 

#เราจะผ่านวิกฤติCovidไปด้วยกัน