ประกาศ !! ผู้เรียนที่มีประวัติการเดินทางไปสถานที่เสี่ยง ขอให้ติดต่อครูที่ปรึกษาด่วน

ประกาศด่วนที่สุด : ผู้เรียนที่มีประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงได้แก่จังหวัดระยอง และ กรุงเทพมหานคร (พื้นที่สุขุมวิท 26) กรุณาติดต่อครูที่ปรึกษาด่วน