ประกาศหยุดทำการชั่วคราวเป็นบางวัน

ประกาศ ศูนย์การเรียน
เรื่อง หยุดทำการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 9 - 11 พ.ค.

     ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอประกาศหยุดทำการชั่วคราวเป็นบางวัน เนื่องจากเป็นวันหยุดของทางราชการ (วันพืชมงคล) ตลอดจนเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลตามข้อกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ โรค Covid-19

     จึงขอประชาสัมพันธ์มายังผู้เรียนและผู้ปกครองทุกท่าน ว่าศูนย์การเรียน จะทำการปิดทำการเป็นการชั่วคราวเฉพาะในระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2563 โดยจะเปิดทำการตามปกติในวันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป