ประกาศหยุดทำการของสถานศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี

ประกาศหยุดทำการศูนย์การเรียนในระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 โดยจะเปิดทำการปกติอีกครั้งในวันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2563