ประกาศด่วนที่สุดถึงผู้เรียนชั้น ม.3 ที่ประสงค์จะสอบ O-NET

ประกาศ ด่วนที่สุด ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563

ผู้เรียนที่จะสมัครสอบ O-NET ม3. สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563
 
1. คุณสมบัติผู้เรียนอายุไม่เกิน. 16 ปี
2. ต้องศึกษาอยู่ ม3. เทอม 2 เท่านั้น 
3. จะจบการศึกษาภายใน เดือนพฤษภาคม 2564 เท่านั้น

 

โดยสมัครได้ที่ คลิกที่นี่เพื่อสมัครสอบ (ผู้เรียนต้องกรอกข้อมูลในเว็บดังกล่าวเท่านั้น)

 

 

 

หากสงสัยหรือไม่เข้าใจรายละเอียด สามารถสอบถามได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ ศูนย์การเรียน 020002688.   0982612487. 0624499646.