นักเรียนของศูนย์การเรียน ฯ สอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

           เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก นำโดย      นายสุเมธ พันกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์การเรียน ได้นำคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET (Odinary National Education Test) ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน  และสถานศึกษาอื่น ๆ 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *