ขอแสดงความยินดีกับ นาย กฤษณพงษ์ ชาลีเฉลิมรัตน์ ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบ รุ่นที่ 2 ปี 2564 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *