ขอแสดงความยินดีกับ นายปานเทพ รุจิเลข ผู้เรียนของศูนย์การเรียน ในโอกาสที่คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” 4-6 สิงหาคม 2565 เหรียญเงิน รายการ Speed Slalom ชาย รุ่นอายุ13-20ปี และ เหรียญทองแดงรายการ Battle Slalom ชาย รุ่นอายุ 13-20ปี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *