ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศิรินทร์ทิพย์ รักอักษร ผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ในโอกาสได้รับ 2 รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” ณ จังหวัดพัทลุง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *