ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอัซวานีย์ โมมินทร์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ แบดมินตัน ประเภทหญิงคู่อายุตำ่กว่า17 ปี รายการโตโยต้า แบดมินตันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *