ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวศิรินทร์ทิพย์ รักอักษร และนายปานเทพ รุจิเรข ที่ได้รับรางวัล ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *