ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *