ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก นางสาวศิรินทร์ทิพย์ รักอักษร ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการคัดตัวนักกีฬาทีมชาติ ชุด 19th Asian Game 2022 ยินดีด้วยค่ะ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *