ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนของศูนย์การเรียน ฯ จำนวน 2 คน

     ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังนี้

นายวิรชัช ศรีไหม

ได้รับทุนการศึกษา BUCA Talent 8      มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร (ม.กรุงเทพ)

นางสาวณัชชา นิลบุตร

ได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (สาขาวิชาการจัดการโรงเเรมและท่องเที่ยว : ภาคพิเศษ) 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *