ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนของศูนย์การเรียน เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและข้าราชการตำรวจ

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอแสดงความยินดีกับ นักรียนของศูนย์การเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนนายสิบตำรวจและข้าราชการตำรวจประจำกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง