ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนของศูนย์การเรียน

     ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนของศูนย์การเรียน ในโอกาสสอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จำนวน 1 คน , สอบติดบรรจุเป็นนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ สังกัดกองทัพอากาศ จำนวน 6 คน  และ สอบบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนนายสิบทหารบก สังกัด กองทัพบก จำนวน 1 คน ดังนี้