ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนของศูนย์การเรียน สอบติดเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2562

     ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอแสดงความยินดีกับ “นายกฤษณะ เชยวิจิตร” นักเรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้บรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 

นายกฤษณะ เชยวิจิตร 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย