ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาวปานชีวา ศรีธนกฤช

ศูนย์การเรียนเซนต์ยอห์น บอสโก ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 น.ส.ปานชีวา ศรีธนกฤช ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 portfolio ประจำปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *