ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและผู้เรียนศูนย์การเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ออนไลน์) เรียนรู้เรื่อง ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร เบื้องต้น คอร์สที่ 3ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 15.20-16.50 น. ผ่านช่องทาง Zoom meeting -อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย -อบรมพร้อมรับใบประกาศออนไลน์(คอร์สที่3)

*ลงทะเบียนอบรมได้ที่
https://forms.gle/gj9PiM1TWGTKNBTcA

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *