ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและผู้เรียนศูนย์การเรียน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ออนไลน์) เรียนรู้เรื่อง ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น คอร์สที่ 2 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 15.20-16.50 น. ผ่านช่องทาง Zoom meeting

อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย อบรมพร้อมรับใบประกาศออนไลน์ (คอร์สที่ 2) ลงทะเบียนอบรมได้ที่ https://forms.gle/89QNSiSWMqk87aYW9

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *